Vai trò của Liên kết ngược ( backlink ) trong Xếp hạng Công cụ Tìm kiếm

Tháng 11 19, 2020
Rate this item
(0 votes)
(Reading time: 3 - 6 minutes)
Vai trò của Liên kết ngược trong Xếp hạng Công cụ Tìm kiếm

Tóm tắt— Các công cụ tìm kiếm được thiết kế để thu thập thông tin và lập chỉ mục các trang web một cách hiệu quả để có kết quả tìm kiếm tốt hơn. Có đóng góp rất lớn của việc xây dựng liên kết cho sự phổ biến của trang web. Số lượng backlinks đóng một vai trò quan trọng đối với trang web xếp hạng trong công cụ tìm kiếm. Backlink là bất kỳ liên kết nào được một trang web nhận được từ một trang web khác. Bài báo này mô tả kỹ thuật tạo liên kết ngược với tác dụng của nó trong việc cải thiện xếp hạng công cụ tìm kiếm.

Từ khóa— Backlink, Crawler, PageRank, Ranking, Search Engine, SERP, Websites.

  1. Giới thiệu

Các trang web đang phát triển từng ngày. Te world wide web sử dụng rộng rãi các công cụ tìm kiếm đóng một vai trò quan trọng.

Công cụ tìm kiếm hoạt động theo hai bước: bước đầu tiên là thu thập thông tin và bước thứ hai là lập chỉ mục. Công cụ tìm kiếm đã tự động hóa

các chương trình được gọi là rô bốt hoặc trình thu thập thông tin sử dụng cấu trúc siêu liên kết để thu thập thông tin qua các trang và sau khi thu thập thông tin quá trình này, trang web được lập chỉ mục với công cụ tìm kiếm. Tất cả các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing, v.v. thu thập thông tin qua các trang web theo nội dung trên trang, chất lượng và số lượng liên kết từ các trang web khác (được gọi là Backlinks). Như backlink tăng về số lượng, thứ hạng trong công cụ tìm kiếm cũng tăng theo.

  1. Lý lịch

Công cụ tìm kiếm: Công cụ tìm kiếm là một công cụ internet tìm kiếm chỉ mục tài liệu cho một từ khóa cụ thể. Máy tìm kiếm trích xuất thông tin từ World Wide Web. Kết quả được trình bày dưới dạng SERP (trang kết quả của công cụ tìm kiếm).

Nhiều công cụ tìm kiếm có sẵn cho mục đích này, như yahoo, Google, Bing, v.v., nhưng công cụ tìm kiếm phổ biến nhất là Google

Công cụ tìm kiếm đang hoạt động:

Hoạt động của công cụ tìm kiếm được chia thành hai phần:

Thu thập thông tin Web: Công cụ tìm kiếm có các chương trình tự động được gọi là rô bốt hoặc trình thu thập dữ liệu, sử dụng cấu trúc siêu liên kết để thu thập thông tin các trang và tài liệu tạo nên world wide web. Trình thu thập thông tin là một chương trình truy cập các trang web và đọc trang của họ để tạo mục nhập cho chỉ mục của công cụ tìm kiếm.

Khi các trang đã được thu thập thông tin, nội dung của nó có thể được lập chỉ mục và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu lớn của công cụ tìm kiếm.

Hình 1: Sơ đồ công cụ tìm kiếm

Crawler: Crawler là một chương trình lấy các trang web, thường được các công cụ tìm kiếm sử dụng.

Các loại trình thu thập thông tin web:

  1. Trình thu thập thông tin phía máy chủ: Trình thu thập thông tin phía máy chủ hướng tới doanh nghiệp, có thể mở rộng, đáng tin cậy và đói tài nguyên, ví dụ: Google,

AltaVista, v.v.

  1. Trình thu thập thông tin phía máy khách: Trình thu thập thông tin phía máy khách hướng tới khách hàng nhiều hơn, có yêu cầu và nhu cầu nhỏ hơn nhiều hướng dẫn để tiến hành, ví dụ: Teleport Pro, Web Snake, v.v.

Trình thu thập thông tin bắt đầu bằng URL cho điểm ban đầu p0. Nó truy xuất nội dung cho đến khi kết thúc URL và một hàng đợi sẽ được tạo cho điều này. Tần suất và sự cho phép của trình thu thập thông tin web phụ thuộc vào nhiều yếu tố của trang web như robots.txt, tệp .htaccess, web máy chủ, tường lửa, sơ đồ trang web và đặc biệt là nội dung của trang web. Việc thiết kế bánh xích là một quá trình rất khó khăn. Các trình thu thập thông tin sử dụng một số tham số và số liệu quan trọng để thu thập thông tin toàn bộ web.

  1. Số lượng liên kết ngược: Giá trị của I (p) là số liên kết đến p xuất hiện trên toàn bộ trang web. Chúng tôi sử dụng IB (p) để chỉ chỉ số quan trọng. Về mặt trực quan, một trang p được nhiều trang tham chiếu quan trọng hơn một trang hiếm khi được tham chiếu.

Số liệu IB (p) coi tất cả các liên kết như nhau.

  1. Xếp hạng trang: Xếp hạng trang được phát triển bởi hai nhà sáng lập Google là Larry Page và Seregy Brin. PageRank là một phân tích liên kết

thuật toán, được Google sử dụng, chỉ định trọng số bằng số cho từng bộ tài liệu được siêu liên kết [5]. Xếp hạng trang khác nhau từ 0 đến 10. Xếp hạng trang xác định tầm quan trọng của trang. Có một số trang web chính thức của Apple, Google, Microsoft,

Trong số lượng Liên kết ngược, tất cả các liên kết đều được đối xử như nhau, nhưng trong trường hợp một liên kết là từ blog của Google và liên kết kia là từ bình thường trang web, thì tầm quan trọng của các liên kết trên sẽ khác nhau. Google quan trọng hơn URL của trang web khác, vì vậy nó có số IB cao hơn.

3.Đếm liên kết chuyển tiếp: Nó được biểu diễn dưới dạng IF (p) đếm số liên kết từ p. Một trang web có nhiều số lượng liên kết ngoài thực sự quan trọng.

4.Location Metric: Về cơ bản nó được biểu diễn dưới dạng IL (p). Nếu URL u dẫn đến p, thì IL (p) là một hàm của u. ví dụ, URL kết thúc bằng .edu quan trọng hơn bất kỳ miền nào khác.

Phương pháp thu thập thông tin:

Bất kỳ trình thu thập thông tin nào đều bao gồm tập hợp các trang S sẽ được truy cập và tập hợp các liên kết L được truy xuất từ ​​trang hiện đã phân tích cú pháp. Biểu đồ được tạo khi các trang đang được phân tích cú pháp, biểu đồ sẽ hiển thị các liên kết từ một website khác đó được gọi là liên kết ngược. Liên kết ngược nên nằm trong các trang web thích hợp có liên quan. Cũng như các liên kết ngược về từ khóa cụ thể tăng, thứ hạng của công cụ tìm kiếm sẽ tăng trên từ khóa đó.

Read 1292 times Last modified on Thứ sáu, 14 Tháng 1 2022 04:01

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.