Thủ tục và hồ sơ khai báo thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Tháng 5 29, 2020
Rate this item
(0 votes)
(Reading time: 1 - 2 minutes)

Thủ tục và hồ sơ khai báo thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

  1. Khai và nộp lệ phí Môn bài

Theo Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định:

– Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Sau khi đi vào hoạt động, hàng năm doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Cách lập tờ khai môn bài điện tử

B1. Truy cập vào tài khoản thuế điện tử

B2. Vào kê khai -> Kê Khai trực tuyến -> tờ khai môn bài

- Sau khi các bạn đã có Tờ khai lệ phí môn bài thì bây giờ các bạn Lập tờ khai môn bài để nộp cho Cơ quan Thuế:
 

Cách viết Tờ khai lệ phí Môn bài theo NĐ 139:

------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: năm…2018

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ............Công ty kế toán HIBAY
[05] Mã số thuế: ..........................
[06] Địa chỉ: .....................
[07] Quận/huyện:…… [08] Tỉnh/Thành phố: ......
[09] Điện thoại:…  [10] Fax: ………… [11] Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
[12] Đại lý thuế (nếu có): ..Dành cho đơn vị làm dịch vụ đại lý thuế.
[13] Mã số thuế: .................................................................
[14] Địa chỉ: .....................................................................
[15] Quận/huyện: …………………[16] Tỉnh/Thành phố: ..................
[17] Điện thoại: ……………… [18] Fax: ………… [19] Email: ...............
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ………………… ngày .................................

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

Read 10873 times Last modified on Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020 14:30

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.