Hướng dẫn báo giảm thai sản trên phần mềm

Tháng 10 28, 2020
Rate this item
(0 votes)
(Reading time: 3 - 6 minutes)

Hướng dẫn báo giảm thai sản trên phần mềm KBHXH

Trước hết máy tính của bạn phải đảm bảo là đã cài đặt phần mềm KBHXH trên máy. Nếu máy tính của các bạn chưa cài đặt thì phải tiến hành cài đặt. Sau đó điền đầy đủ về thông tin cơ cấu- tổ chức (chúng tôi có hướng dẫn ở những phần trước). Và lao động nữ phải đảm bảo điều kiện là đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì mới được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Khi đã khai báo đầy đủ thông tin của doanh nghiệp và người lao động (lưu ý: trong phần Danh sách lao động→Tình trạng→chọn vào mục số 4 là Lao động đang nghỉ thai sản).

 

Các bạn vào phần: Quản lý hồ sơ→Tạo mới hồ sơ sẽ hiển thị như sau:

 

Tiếp theo các bạn sẽ chọn QĐ 595 phía trên bên góc tay trái→nghiệp vụ→chọn vào chỗ màu xanh ở số 2 Báo giảm lao động

→B2: chọn lao động cần báo giảm