Quy trình cấp lại thẻ BHXH

Tháng 10 29, 2020
Rate this item
(1 Vote)
(Reading time: 2 - 4 minutes)

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm KBHXH

Vào menu “ Quản lý hồ sơ” chọn “Tạo mới hồ sơ” và thực hiện các bước như sau:

  1. Chọn nghiệp vụ:

- Bạn tích chọn QĐ 959, lĩnh vực thẻ, sau đó chọn nghiệp vụ trong danh sách các nghiệp vụ có sẵn

- Kích nút vào ‘chọn’ nghiệp vụ Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (612)

 

Hotline
 
 

 

 

 

Sau khi chọn nghiệp vụ xong, nghiệp vụ được chuyển sang bên phần mềm nghiệp vụ đã chọn.

 

 

  1. Sau khi chọn nghiệp vụ chuyển sang Bước 2. Chọn lao động .

Màn hình hiển thị như sau:

 Danh sách NLĐ hiển thị, chọn NLĐ cần cấp lại thẻ BHYT. Bạn có thể nhập họ tên, phòng ban, số sổ BHXH để tìm kiếm NLĐ cho nhanh.

- Sau khi tích chọn vào những NLĐ cần cấp lại thẻ BHYT, bạn kích chọn nút Ghi để ghi lại những người lao động đã chọn đó. Màn hình hiển thị tiếp theo như sau:

 

Người lao động được chọn sẽ chuyển sang danh sách Lao động đã chọn. Bạn tiếp tục thực hiện bước 3 trong quy trình tự động 4 bước.

  1. Bước 3: Lập hồ sơ

- Bạn kích chọn nút B3. Lập hồ sơ để tiếp tục thực hiện quy trình, màn hình hiển thị như sau:

 

  • Nhấn nút “ Chọn” để tiếp tục. Màn hình hiển thị như sau:

 

Danh mục hồ sơ: Đây là thông tin về phiếu giao nhận hồ sơ được phần mềm sẽ tự động đánh dấu chọn vào các tờ khai cần phải có của nghiệp vụ.

Tờ khai TK1-TS-595 Là tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin từng người tham gia BHXH,  BHYT.

Ở phần Nội dung thay đổi trên Tờ khai TK1-TS-595; Bạn ghi: “Xin cấp lại thẻ BHYT do bị mất”

- Sau đó Bạn kiểm tra lại thông tin trên tờ khai, hoàn thiện thông tin còn thiếu nếu có. Sau đó nhấn vào nút “Ghi” để ghi lại hồ sơ.

4. Bước 4: Ký và nộp hồ sơ

- Bạn nhấn vào “Nộp hồ sơ” để chuyển sang màn hình ký và nộp hồ sơ.

 

- Màn hình ký và nộp hồ sơ hiện ra như sau:

- Bạn kích chọn nút Ký hồ sơ để ký hồ sơ trước khi nộp.

- Hồ sơ ký thành công, bạn kích chọn nút Nộp hồ sơ để tiến hành nộp hồ sơ.

- Ngoài ra bạn có thể kết xuất ra hồ sơ giấy để in ra giấy bằng nhấn vào nút “Kết  xuất h.sơ ”. 

Sau khi chương trình báo ký thành công, đơn vị tiếp tục chọn Nộp hồ sơ màn hình sẽ hiển thị thông báo như sau .

  • Lưu ý : không bấm vào nút “kết xuất hồ sơ” sau đó để lấy file đó nộp vì mục kết xuất hồ sơ chỉ để lưu trữ hoặc in hồ sơ nội bộ của đơn vị.

Đơn vị sẽ nhấn vào bước (2) sẽ hiện ra folder chứa thư mục hồ sơ đơn vị vừa làm, để nộp hồ sơ đơn vị chọn file “BaoHiemDienTu.xml” sau đó truy cập trang chủ để nộp ( Để tiện lợi đơn vị có thể copy file “BaoHiemDienTu.xml” ra ngoài destop khi chọn file sẽ nhanh hơn.)

  • Bước 2. Sau khi lập hồ sơ xong đơn vị truy cập vào trang chủ http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/ đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký với BHXH để nộp hồ sơ.

Sau khi đăng nhập xong đơn vị chọn “Nộp hồ sơ” => “Tải lên file hồ sơ” => chọn “Desktop” và chỉ đến file “BaoHiemDienTu.xml” rồi ấn open.

Sau đó đơn vị chọn “Nộp hồ sơ