WEBSITE SEO SYSTEM, MULTIPLAYER BACKLINKS SYSTEM

WEBSITE SEO SYSTEM, MULTIPLAYER BACKLINKS SYSTEM

Thứ tư, 28 Tháng 10 2020 07:36
(Reading time: 8 - 15 minutes)

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập nào.

Theo điều 8  Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC của Bộ Tài chính: Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, ban hành ngày: 19/12/2019. 

Thứ tư, 28 Tháng 10 2020 07:34
(Reading time: 31 - 62 minutes)

Theo điều 6 Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC của Bộ Tài chính: Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, ban hành ngày: 19/12/2019.

Thứ tư, 28 Tháng 10 2020 07:33
(Reading time: 14 - 27 minutes)

Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Thứ tư, 28 Tháng 10 2020 07:31
(Reading time: 3 - 6 minutes)

Dịch vụ kế toán thuế (báo cáo thuế).

- Bạn là doanh nghiệp mới thành lập, chưa phát sinh nhiều thì chỉ cần thuê dịch vụ kế toán thuế là đủ. Họ sẽ lo mọi mặt về kế toán thuế cho bạn, bạn chỉ cần tập trung kinh doanh.

- Bạn là doanh nghiệp đã phát triển tương đối ổn định, muốn tinh ngọn bộ máy quản lý, tối iu hóa chi phí và nguồn nhân lực, bạn nên thuê dịch vụ kế toán thuế, họ sẽ lo mọi mặt về kế toán thuế, kiểm tra hướng dẫn kế toán nội bộ làm các công việc kế toán nội bộ.

Thứ tư, 28 Tháng 10 2020 04:44
(Reading time: 1 - 2 minutes)

Website main lưu trữ bài viết

Website social post bài viết tại website main theo lịch trình

Thứ tư, 28 Tháng 10 2020 04:41
(Reading time: 9 - 18 minutes)

Quy trình quản lý tài chính trong doanh nghiệp.

  • Lập kế hoạch/ mục tiêu tài chính:

Là công việc rất quan trọng đối với một doanh nghiệp vì nó liên quan đến các mục tiêu tài chính đã xác lập cũng như cách thức sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu này. Ngoài ra, lập kế hoạch tài chính cũng là phần công việc tốn nhiều thời gian và nhân lực do cần đến sự tham gia của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp.

Thứ tư, 28 Tháng 10 2020 04:38
(Reading time: 12 - 24 minutes)

Luật kế toán mới nhất, luật thuế mới nhất, luật quản lý thuế mới nhất năm 2020.

Tổng hợp các văn bản, thông tư, nghị định mới nhất của Luật thuế, luật kế toán, luật quản lý thuế hiện hành.

Thứ năm, 23 Tháng 7 2020 02:05
(Reading time: 2 - 4 minutes)

Dám thất bại

Giá trị của thất bại

Tại sao ta lại phải có cơn mưa này?Tại sao ta lại phải thất bại?Tôi nghĩ tốt hơn nên đặt câu hỏi theo cách khác:tại sao ta phải trải qua những kinh nghiệm thất bại?Để minh họa cho điều này,tốt hơn cả là nêu một vài ví dụ : 

Thứ năm, 23 Tháng 7 2020 02:04
(Reading time: 2 - 3 minutes)

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

Các khuôn mẫu cư xử

Hãy nhìn vào tâm trí của bạn. Khi bạn băng qua đường, bạn có tập trung vào mỗi bước đi không? Khi bạn nhai kẹo, bạn có nghĩ đến viên kẹo không? Khi bạn ăn cơm, bạn có phải nghĩ đến việc tiêu hóa nó không? Khi bạn đi ngủ, bạn có phải tập trung vào việc tiếp tục thở không?...

Thứ năm, 23 Tháng 7 2020 02:03
(Reading time: 3 - 6 minutes)

Đánh thức con người phi thường trong bạn

 

NHỮNG ƯỚC MƠ CHO ĐỜI MÌNH

"Người chín chắn tin vào vận mệnh, người nông nổi tin vào may rủi". -BENJAMIN DISRAELI

Chúng ta ai ai cũng có những ước mơ...Ai ai cũng muốn tin vững tận đáy lòng rằng mình có một năng khiếu riêng.

Page 3 of 14