WEBSITE SEO SYSTEM, MULTIPLAYER BACKLINKS SYSTEM

WEBSITE SEO SYSTEM, MULTIPLAYER BACKLINKS SYSTEM

Thứ tư, 03 Tháng 6 2020 08:14
(Reading time: 3 - 5 minutes)

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH.

Những trường hợp nào cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh/Thay đổi giấy chứng nhận đầu /Thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh/Thay đổi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD?

Thứ tư, 03 Tháng 6 2020 04:51
(Reading time: 2 - 4 minutes)

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty TNHH

 Có 2 cách chọn loại hình công ty TNHH như sau:

  • Nếu vốn đăng ký kinh doanh 100% là của 1 cá nhân thì loại hình công ty tnhh một thành viên là lựa chọn duy nhất.

Luy ý: Nếu là 2 cá nhân vẫn thành lập công ty TNHH một thành viên được: 1 cá nhân làm chủ sở hữu, người còn lại làm đại diện pháp luật. Cả thông tin hai cá nhân đều thể hiện trên giấy phép kinh doanh.

Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 08:25
(Reading time: 1 - 2 minutes)
http://solutch.topreviewfor.com/Dch-v-sa-my-nc-nng-nng-lng-ca1c2.html
Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 08:03
(Reading time: 5 - 10 minutes)

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Cách kê khai điều chỉnh Tăng - Giảm thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh Đầu ra - Đầu vào, Doanh thu, kê khai bổ sung hóa đơn bỏ sót ...trên phần mềm HTKK.

Lưu ý:

Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 02:25
(Reading time: 3 - 6 minutes)

Lập và gởi các loại  báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo qui định.

Xác định công ty mình thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng hay theo quý và kê khai theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.

Hầu hết các công ty mới thành lập nên chọn báo cáo quý để thuận tiện trong việc xuất hóa đơn và cân đối vat nhé các bạn. Khi công ty của bạn đi vào hoạt động được 1 năm thì mới xác định lại bằng cách:

Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 01:30
(Reading time: 2 - 4 minutes)

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH.

Những trường hợp nào cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh/Thay đổi giấy chứng nhận đầu /Thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh/Thay đổi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD?

Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020 05:27
(Reading time: 2 - 3 minutes)

Most people have installed smoke detectors in their homes, and we trust that they will notify us in time if a fire occurs. New research shows, however, that this is not always the case.

Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020 05:26
(Reading time: 1 - 2 minutes)

Further strengthening safety monitoring offerings for industrial customers 

Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020 05:25
(Reading time: 1 - 2 minutes)

Securitas Group Switzerland is taking over g+m elektronik AG in Oberbüren in the canton of St. Gallen. The enterprise in eastern Switzerland with 60 employees develops manufactures and distributes acoustic systems for evacuation purposes, as well as acoustic and clock systems.

Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020 05:25
(Reading time: 1 - 2 minutes)

Hikvision, the world’s largest video surveillance manufacturer, has acquired Pyronix, the UK-based intrusion alarm security firm.

Page 11 of 15